image1 image2 image3
logo

XXXVIII KONKURS RECYTATORSKI DLA DZIECI

Zmień rozmiar tekstu:

Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie recytatorskim.

REGULAMIN

Uczestnicy prezentują się w jednej z trzech grup wiekowych :
uczniowie klas I - III szkół podstawowych
uczniowie klas IV - VI szkół podstawowych
uczniowie klas VII - VIII szkół podstawowych

recytatorski 2022

Na konkurs należy przygotować jeden wiersz i jeden fragment prozy dowolnego autora. Utwory powinny odpowiadać wiekowi wykonawcy. Łączny czas ich wykonania nie może przekroczyć 5 minut.

Komisje Konkursowe przy ocenie recytatorów wezmą pod uwagę: dobór repertuaru, interpretację utworów, kulturę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny.

Użycie pozasłownych środków wyrazu jest dopuszczalne, o ile służy wzbogaceniu wypowiedzi artystycznej. Celowość ich użycia ocenia Komisja Konkursowa.

Nagrody w poszczególnych etapach konkursu fundują ich Organizatorzy
Konkurs przebiega w 4 etapach:

ELIMINACJE SZKOLNE - do 9 maja 2022 r. na terenie szkoły. Szkoła typuje trzech uczniów w każdej
grupie wiekowej do udziału w eliminacjach gminnych lub miejskich. Po eliminacjach szkolnych
należy skontaktować się z gminnym lub miejskim ośrodkiem kultury bądź biblioteką, które wyznaczą
terminy następnego etapu.

ELIMINACJE MIEJSKIE/GMINNE (do 16 maja) - w gminnych i miejskich ośrodkach kultury lub
w bibliotekach. Placówki te typują po dwóch recytatorów w każdej grupie wiekowej do udziału
w eliminacjach powiatowych.

ELIMINACJE POWIATOWE -27 maja 2022 r. w MPBP w Garwolinie
Jury wytypuje po trzech recytatorów w każdej grupie wiekowej do udziału w finale.

FINAŁ – 9, 10 czerwca 2022 r., godz. 9.00 - Sala Biała MOK, ul. Pułaskiego 6.
W celu zgłoszenia do finału laureatów eliminacji miejskich i powiatowych należy wypełnić elektroniczną
kartę zgłoszenia dostępną na stronie internetowej www.mok.siedlce.pl - w zakładce XXXVIII Konkurs Recytatorski dla Dzieci im. K. Makuszyńskiego oraz załączyć wymagane zgody.
Uczestnicy zgłaszający udział zgadzają się powierzyć Organizatorowi prawa do nieodpłatnego przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku (załączniki)

Informacji udzielają:
biblioteki,ośrodki kultury, Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach
(tel. 25-794-31-01, Małgorzata Czeredys-Bryńczak, e-mail: makuszynski21@gmail.com).

 

Udostępnij
2022  Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Garwolinie