image1 image2 image3
logo

XXVII Konkurs Recytatorski im. Kornela Makuszyńskigo

Zmień rozmiar tekstu:

Przed nami XXVII edycja Konkursu Recytatorskiego im. Kornela Makuszyńskiego organizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i dzieli się na 4 etapy, których zadaniem jest wyłonienie najlepszych dziecięcych recytatorów.

Poniżej znajdą Państwo Regulamin konkursu. Wszystkie pliki do pobrania na dole artykułu.

REGULAMIN

Uczestnicy prezentują się w jednej z trzech grup wiekowych :
uczniowie klas I - III szkół podstawowych
uczniowie klas IV - VI szkół podstawowych
uczniowie klas VII - VIII szkół podstawowych

Na konkurs należy przygotować jeden wiersz i jeden fragment prozy dowolnego autora. Utwory powinny odpowiadać wiekowi wykonawcy. Łączny czas ich wykonania nie może przekroczyć 5 minut.

Komisje Konkursowe przy ocenie recytatorów wezmą pod uwagę: dobór repertuaru, interpretację utworów, kulturę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny.

Użycie pozasłownych środków wyrazu jest dopuszczalne, o ile służ y wzbogaceniu wypowiedzi artystycznej. Celowość ich użycia ocenia Komisja Artystyczna.

matol 21 konkurs

Nagrody w poszczególnych etapach konkursu fundują ich Organizatorzy.
Konkurs przebiega w 4 etapach:

ELIMINACJE SZKOLNE - do 14 maja 2021 r. na terenie szkoły. Szkoła typuje trzech uczniów w każdej grupie wiekowej do udziału w eliminacjach gminnych lub miejskich. Po eliminacjach szkolnych należy skontaktować się z gminnym lub miejskim ośrodkiem kultury bądź biblioteką, które wyznaczą terminy następnego etapu.

ELIMINACJE GMINNE I MIEJSKIE - do 21 maja 2021 r. w gminnych i miejskich ośrodkach kultury lub w bibliotekach. Placówki te typują po trzech recytatorów w każdej grupie wiekowej do udziału w eliminacjach powiatowych.

ELIMINACJE POWIATOWE - do 1 czerwca 2021 r. w miejskich ośrodkach kultury lub bibliotekach. Jury wytypuje po trzech recytatorów w każ dej grupie wiekowej do udziału w finale. Prezentacje laureatów w formie nagrania należy przesłać przy pomocy platformy WeTransfer na adres mailowy: makuszynski21@gmail.com. Elektroniczna karta zgłoszenia i załączniki RODO dostępne sa na stronie internetowej www.mok.siedlce.pl (w zakładce XXXVII Konkurs Recytatorski dla Dzieci im. K. Makuszyńskiego).

Filmy do oceny mogą być nagrywane przy użyciu zarówno amatorskich, jak i profesjonalnych urządzeń do rejestracji obrazu i dźwięku. Filmy muszą spełniać następujące, minimalne warunki techniczne:

  • dopuszczalne formaty pliku: mp4, avi, mov;
  • rozdzielczość wideo: optymalnie 1920x1080 pikseli, minimum 1280x720 pikseli;
  • pozioma orientacja obrazu;niedopuszczalne są ingerencje w nagranie w postprodukcji: montaż, edycja obrazu, edycja dźwięku, zmiana podkładu muzycznego;
  • dźwięk i obraz w nagraniu powinien być możliwie najlepszy, bez zniekształceń , wyraźny, bez szumów, trzasków i pobocznych rozmów;
  • maksymalny rozmiar pliku – 2GB;
  • nagranie musi rozpoczynać się zapowiedzią z imieniem i nazwiskiem wykonawcy oraz nazwą placówki oświatowej.

FINAŁ - 11 czerwca 2021 r. Forma finału uzależniona będzie od sytuacji związanej z pandemią. W przypadku udostępnienia ośrodków kultury dla publiczności koncert laureatów odbędzie się w Miejskim Ośrodku Kultury w Siedlcach (Sala Biała MOK, ul. Pułaskiego 6, sala widowiskowa „Podlasie” MOK, ul. Sienkiewicza 63). W przypadku ścisłych ograniczeń bądź zamknięcia ośrodków kultury dla publiczności, werdykt zostanie ogłoszony w formie on-line a nagrania laureatów zostaną opublikowane na kanale YouTube Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach. W przypadku ostatnim, odbiór nagród nastąpi po wcześniejszym ustaleniu konkretnych dat i godzin odbioru.

  Pliki do pobrania

 

Udostępnij
2022  Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Garwolinie