image1 image2 image3
logo

Zapytanie ofertowe - toalety miejskie

Zmień rozmiar tekstu:

Ofertę na Prowadzenie Szaletu Miejskiego należy złożyć w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej ul. Nadwodna 1, 08-400 Garwolin w formie: pisemnej osobiście lub listem – liczy się data wpływu do biblioteki, na formularzu oferty. Do formularza należy dołączyć oświadczenie o posiadaniu odpowiedniego doświadczenia do wykonania zamówienia.

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Oferta na prowadzenie Szaletu Miejskiego”.
Oferty należy składać do dnia 30.03.2016 r. do godz.11.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.03.2016 r. o godz. 11.15, w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej, ul. Nadwodna 1, w gabinecie dyrektora.

Dokumenty do pobrania:

 

Udostępnij
2023  Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Garwolinie