image1 image2 image3
logo

Regionalia

Zmień rozmiar tekstu:

W strukturze organizacyjnej naszej biblioteki wydzielony jest Dział Zbiorów Regionalnych, w którym gromadzone są różnego rodzaju publikacje tematycznie związane z Garwolinem, Powiatem Garwolińskim, miejscowościami naszego powiatu oraz Mazowszem i Podlasiem. Posiadamy wydawnictwa zwarte, broszury, czasopisma lokalne i regionalne, fotografie, rękopisy, maszynopisy, dokumenty życia społecznego, wycinki prasowe. Dokumenty znajdujące się w Dziale Zbiorów Regionalnych są sklasyfikowane według Działów Katalogu Regionalnego, posiadają opisy bibliograficzne i odpowiednio ułożone tworzą Bibliografię Regionalną. Wycinki prasowe gromadzimy w kartotekach tematycznych od końca lat 50. ubiegłego wieku. Do wszystkich wycinków sporządzone są opisy bibliograficzne.

zeszyty small  reg1  miejsca 

Najcenniejsze pozycje w naszych zbiorach:

 • Krótka monografia wszystkich miast, miasteczek i osad w Królestwie Polskim / L. Verdmon. Warszawa, 1902
 • Lustracja Województwa Mazowieckiego XVII wieku / wydała A. Wawrzyńczyk. Cz.1: 1617-1620. Wrocław , 1968
 • Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych Krajów Słowiańskich. Warszawa: Nakład Władysława Walewskiego, 1889 (reprint)
 • Geneza i rozwój miast mazowieckich / S. Pazyra. Warszawa, 1959
 • Starożytna Polska pod względem historycznym, geograficznym i statystycznym opisana przez Michała Balińskiego i Tymoteusza Lipińskiego. T. 1-3. Warszawa, 1845 (reprint)

Rękopisy:

 • Wyciąg z "Wykazu hipotecznego" pt. "Dobra Garwolin" Nr 193
 • Garwolin: Legendy. Praca zbiorowa uczennic i uczniów kl. II A Państwowego Gimnazjum w Garwolinie. Garwolin, 1946
 • Położenie geograficzne Garwolina i ludność / Antoni Panasiewicz

Fotografie - okres międzywojenny:

 • Garwolin: uroczyste otwarcie mostu na rzece Wildze w dniu 11.XI.1935 r.
 • Drużyna piłki nożnej "Wilga" - Garwolin
 • Warta przy kamieniu (14.VI.1936) upamiętniającym pobyt Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie

 

Fotografie przedstawiające:

 • Garwolin zbombardowany we wrześniu 1939 roku przez samoloty hitlerowski oraz miasto w okresie powojennej odbudowy.
 • Fotografie przedstawiające budowę zakładów pracy oraz osiedli mieszkaniowych.
 • Twórców ludowych


DŻS-y (Dokumenty Życia Społecznego):

 • Plakat z 1956 roku "Wystawa sztuki powiatów Garwolin i Ryki"
 • Plakat z 1963 roku "Wystawa wycinanki ludowej powiatów: Garwolin i Ryki"


W zbiorach regionalnych posiadamy podarowane przez naszych czytelników prace licencjackie i magisterskie traktujące o naszym terenie:

 • Wartości estetyczne i treści dydaktyczne polichromu w kościele p.w. Matki Boskiej Bolesnej w Goźlinie / praca magisterska napisana przez Ewelinę Ochnio
 • Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Garwolinie jako ośrodek informacji lokalnej / praca magisterska Małgorzaty Piesio
 • "Głos Garwolina" 1993-1998, próba monografii pisma lokalnego / praca licencjacka Roberta Odziemczyka
2024  Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Garwolinie