image1 image2 image3
logo

Biblioteka na plus

Zmień rozmiar tekstu:

Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna w Garwolinie mieści się w blisko 60-letnim budynku przy ulicy Nadwodnej. Środki przeznaczane dotychczas na doraźne remonty tego leciwego obiektu, nie rozwiązują niestety nawarstwiających się problemów związanych z jego eksploatacją. Dziurawy, przeciekający dach, pamiętający czasy gorączkowej powojennej odbudowy Polski, stwarza w czasie każdych większych opadów niebezpieczeństwo dla zgromadzonego w bibliotece księgozbioru. Szczególnie narażone na zniszczenie są książki zgromadzone w będących w opłakanym stanie magazynach na poddaszu.

Także nie najmłodsze już instalacje wodociągowe i elektryczne sprawiają coraz większe problemy w codziennej pracy biblioteki. Zaprojektowany w latach 50. ubiegłego wieku gmach nie spełnia wymogów stawianych współczesnym instytucjom. Brakuje w bibliotece toalety dla czytelników przystosowanej także dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. Te konieczne remonty i usprawnienia, są niestety nie do zrealizowania ze środków własnych biblioteki.

bibliotekalogo small

Kolejnym wyzwaniem przed którym stoi każda dzisiejsza biblioteka, w tym Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna w Garwolinie, jest zmieniający się paradygmat tej instytucji. Stawia on przed nami konieczność dostosowywania się do wymogów współczesności, a więc wprowadzenia nowych rozwiązań z dziedziny technologii informacyjnych, zwiększenia multimedialności zasobów, po to by uatrakcyjnić ofertę skierowaną do coraz bardziej wymagających użytkowników. Nie trzeba chyba dodawać, że są to działania wymagające poważnych nakładów finansowych, na których zabezpieczenie biblioteka w ramach środków budżetowych nie może sobie pozwolić.

Odpowiedzią na palącą potrzebę poprawy stanu naszej biblioteki jest uchwalony przez Radę Ministrów program Kultura +, który jest wieloletnim programem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach którego zdefiniowano Priorytet "Biblioteka + Infrastruktura bibliotek" mający na celu budowę, rozbudowę, remont oraz poprawę stanu wyposażenia bibliotek w mniejszych miejscowościach.Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna w Garwolinie przy wydatnym wsparciu merytorycznym i finansowym władz miasta (dziękujemy za pomoc Burmistrzowi Panu Tadeuszowi Mikulskiemu, Zastępcy Burmistrza Pani Marii Perek i wszystkim osobom zaangażowanym w proces opracowywania wniosku) oraz przychylności Rady Miasta, która zgodziła się na niezbędne dla zapewnienia wkładu własnego przesunięcie miejskich środków budżetowych, zgłosiła w maju br. swój akces do programu Kultura +. Pozytywna dla nas decyzja o zakwalifikowaniu do programu zapadła w sierpniu tego roku.

Pozyskane z programu środki finansowe w wysokości 2 532 432 złotych, na które składa się dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 1 680 926 zł oraz wkład własny wynoszący 851 506 zł posłużą na remont i modernizację 440 m² pomieszczeń bibliotecznych w tym zakup mebli, regałów magazynowych systemu przesuwanego, zakup niezbędnego sprzętu komputerowego, wymianę dachu nad Biblioteką oraz dobudowę pomieszczeń o łącznej powierzchni 120 m². Na nowo powstałe pomieszczenia składać się będą: wyposażona w nowoczesne rozwiązania multimedialne Mediateka oraz toaleta dla czytelników przystosowana dla osób niepełnosprawnych. W planach przebudowy uwzględniliśmy również zmianę rozkładu już istniejących pomieszczeń, tak aby powstał dodatkowy magazyn na książki i  wydzielona sala przeznaczona do zabaw i edukacji bibliotecznej naszych najmłodszych czytelników.

Okres realizacji programu rozłożony jest na lata 2014-2015. Pierwszych środków w ramach projektu spodziewamy się w styczniu przyszłego roku, ale już teraz chcielibyśmy przeprosić naszych użytkowników za wszelkie niedogodności, nieodłącznie związane z realizacją tak szeroko zakrojonego remontu i rozbudowy. Ze swojej strony możemy zapewnić, że dołożymy wszelkich starań by proces transformacji Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej w Garwolinie w prawdziwie nowoczesną, zasługującą na Certyfikat Biblioteka + instytucję, był dla Was jak najmniej uciążliwy.
 
Poniżej znajdą Państwo plan i wizualizacje 3D projektu "Mediateka".

 

  • mediateka2_wynik
  • mediateka3_wynik
  • mediateka4_wynik
  • mediateka5_wynik
  • mediateka_gora_wynik

 

Udostępnij
2022  Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Garwolinie