image1 image2 image3
logo

Konkurs plastyczno-krasomówczy

Zmień rozmiar tekstu:

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Garwolinie zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konkursie plastyczno-krasomówczym p.t. "UROKI ZIEMI GARWOLIŃSKIEJ" Czekamy na Wasze szkice, rysunki, fotografie, obrazy itp. przedstawiające urocze, ciekawe, niepowtarzalne miejsca w naszym mieście i powiecie garwolińskim.

Do pracy prosimy dołączyć krótki opis. Prace opatrzone imieniem i nazwiskiem oraz miejscem zamieszkania autora, a w przypadku uczniów także adresem szkoły i numerem telefonu kontaktowego, prosimy składać w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej w Garwolinie, ul. Nadwodna 1 do dnia 16 czerwca 2015 r.

Autorzy najciekawszych prac zostaną zaproszeni do ustnej prezentacji wybranego przez siebie miejsca o czym zostaną powiadomieni telefonicznie.
Najciekawsze prace i prezentacje zostaną nagrodzone.

uroki ziemi plakat

CELE KONKURSU:
Promocja ziemi garwolińskiej.
Kształtowanie patriotyzmu lokalnego.
Zwrócenie uwagi na walory przyrodnicze i architektoniczne m. Garwolina i Powiatu Garwolińskiego.
Rozwijanie wrażliwości estetycznej, szczególnie u dzieci i młodzieży.
Prezentacja możliwości twórczych.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
Konkurs skierowany jest do wszystkich chętnych.
Prace nadesłane na konkurs muszą zawierać oświadczenie o możliwości ich publikowania.
Do konkursu można zgłosić wyłącznie prace wcześniej niepublikowane.
Prace należy opatrzyć imieniem i nazwiskiem, miejscem zamieszkania oraz numerem kontaktowym.
Uczniowie zamieszczają także nazwę i adres szkoły prace należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do dnia 16 czerwca 2015 r.
Ustna wypowiedź nie powinna przekroczyć 5 min.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (25) 682 24 21 bądź osobiście w Czytelni MPBP w Garwolinie.

 

Udostępnij
2020  Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Garwolinie