Informacje ogólne

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Garwolinie została utworzona decyzją Wydziału Powiatowego w Garwolinie w 1921 roku.
Siedzibą Biblioteki jest miasto Garwolin, a terenem jej działalności powiat garwoliński.
Organizatorem Biblioteki jest Urząd Miasta Garwolin. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego.

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

  • Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych ze specjalnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.
  • Udostępnianie zbiorów czytelnikom na miejscu i wypożyczanie ich do domu, oraz prowadzenie wypożyczeń między bibliotecznych.
  • Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, oraz popularyzacja książki i czytelnictwa.
  • Doskonalenie metod i form pracy w bibliotece.
  • Współpraca z bibliotekami działającymi na terenie miasta i powiatu.
  • Doskonalenie zawodowe pracowników biblioteki, oraz prowadzenie praktyk.
  • Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.
  • Biblioteka podejmuje również inne działania wynikające z aktualnych potrzeb środowiska.